•  

Bağış Vergiden düşer mi? Bağış vergiden ne kadar düşer? Bağışlar vergiden muaf mıdır?Şüphesiz şu sıralar büyük küçük herkesin aklında bağış var. Bağışların en büyük kısmı şüphesiz kurumlar tarafından verilmektedir. Tam bu sırada herkesin aklına benzer sorular geliyor. Gelir idaresi başkanlığı da durumu fark etmiş olmalı ki;

Vergi Mevzuatı yönünden Bağış ve Yardım rehberini yayımladı.

Hem bunu duyurmak hem de en çok sorulan sorulara ışık tutmak için yazımızı hazırladık, gelin konuya kısaca göz atalım;

Bağış Vergiden düşer mi? 

Evet, kanunda belirtilen kuruluşlara yardım yapıldığı zaman Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisinden düşer.

Bağış vergiden ne kadar düşer?

Akla ikinci gelen soru ise bağışın vergiden ne kadar düşeceğidir. Öncelikle şunu belirtelim. Vergiden düşülmesi için, içinde bulunan senede kar etmiş olmak gerekiyor. Kart etmenin dışında vergi hesaplamadan düşülecek iştirak kazançları ve geçmiş yıl zararlarının düşmüş olması ve halen vergi hesaplanacak bir matrah olması gerekiyor.  Gelir ve Kurum kazancının %5 i nispetinde indirim yapılabilmektedir.

Bağışlarda, Kalkınmada öncelikli olarak belirlenen yerlerde sadece Gelir Vergisi muafiyet oranı %10 dur.

Bağış, devletin öngördüğü yerlere yapılmalı, Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, belediyelere, il özel idarelerine, köylere, kamu yararına çalışan derneklere, cumhurbaşkanı kararıyla yetki verilen vakıflara yapılabilir. Yani yapılan bağışlar vergiden indirilebilir. Makbuz karşılığı ya da banka hesabı belge olarak kabul edilir. Herhangi bir karşılık gözetilmemiş bir menfaat sağlanmamış olmadır. İndirilecek kazanç, yapılan bağış aynı döneme ait olmalı, aynı dönemde indirilmeli ve beyanname ile bildirim yapılmış olmalıdır.Kızılay, Afad gibi çok bilinen kurumlar dışında bir yere bağış yapmayı düşünürseniz, başvurduğunuz kurum sizi bilgilendirecektir.


Bağışlar vergiden muaf mıdır ?

Evet yapılan bağışlardan herhangi bir vergi ya da harç alınmamaktadır.

Vimer 189 u telefonla arayarak bilgi sahibi olabilir, muhasebecinize, mali müşavirinize danışabilirsiniz.

                 
tıklayınız https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2023/456.pdf

Rehberin detayına yukarıdaki linktende ulaşabilirsiniz.
Yorum Yaz