•  

Cari hesap takibi, Cari hesap Kartı, Muhasebe programı, Tahsilat Raporu, Ödeme Raporu, satış fatura, alış fatura

Cari hesap takibi, Cari hesap Kartı, Muhasebe programı,Tahsilat Raporu, Ödeme Raporu, satış fatura, alış fatura

 

Özetleyecek olursak bu yazımızda; Cari Hesap Takip nedir ,nasıl yapılmalıdır ? Cari Hesap kartı nedir, nasıl tanımlandırılmalıdır ? İyibir Cari Hesap takibi için muhasebe programı nasıl olmalıdır ? Cari Hesaplarıetkileyen işlemler ve vade hareketleri, kısaca bunların kontrol sistemleri veCari Hesapların olmazsa olması Tahsilat Raporu ve Ödeme Raporuna değineceğiz.

 

Cari hesap takibi, işletmelerin borç ve alacak durumlarınıtakip etmek için kullandıkları önemli bir araçtır. Cari hesap takibi konusundaişletme bünyesinde sürecin nasıl yönetebileceklerine dair bilinmesi gerekenbilgileri paylaşacağız. Bu yazıyla ihtiyaçlarınızı analiz etmek muhasebeprogramı seçimi yapmak ve doğru muhasebe programı kurulumuyla, etkili bir CariHesap takibi yapmak için size önemli fikirler vermiş olacağız.

 

Cari hesap takibi nedir?

 

Cari hesap takibi, bir işletmenin müşterileri vetedarikçileri ile olan borç alacak işlemleri, vade yapılarını takip etmek içinkullanılan bir yöntemdir. Bu işlemler genellikle satış faturaları, alışfaturaları, bu belgelere ait yapılacak iadeler, yapılan havale - eft ödemeler ,alınan tahsilatlar havale, çek, nakit şeklinde ödemelerdir. Cari hesap takibi,işletmelerin borç-alacak durumlarını izlemelerine, müşterilerinin ödemevadelerini takip etmelerine ve tedarikçilerinin ödeme taleplerini takipetmelerine olanak tanır.

 

Tanımı yaptıktan sonra hemen aklımıza gelen soru, Cari hesaptakibi nasıl yapılır?

 

Cari hesap takibinde yürütülen bazı işlem basamakları vardır;

Burada, kullanacağınız muhasebe programı ister Hesap Doktoruisterseniz başka bir ERP olsun,              

 

Cari hesap Kartı oluşturma: İlk adım, müşterilerin vetedarikçilerin adlarını ve iletişim bilgilerini içeren bir cari hesap kartı. Bubilgilerin yanı sıra Hesap Doktorunda , müşterileri çalışma tipine göresınıflandırabilirsiniz, bunun dışında vade yapısı firmaya göre ayarlanıyorsa,vade süresine Cari Hesap Kartına ekleyebilirsiniz.

 

Dönem içinde gerçekleşen işlemlerin kaydedilmesi: İşletme,müşterileri ve tedarikçileri ile olan tüm işlemleri kaydetmelidir. Bu işlemlerdaha öncede belirttiğimiz, satış faturaları, alış faturaları, bunlara aitoluşacak, iskontolar , iadeler , çek-senet-nakit ödeme makbuzları, çek-senet-nakittahsilat makbuzları ve banka havale, eft işlemlerini içerebilir. Hesapdoktorunda sık tekrar edilen işlemler, banka hareketleri gibi, bankaekstresinden karşıt hesapları tanıtılarak otomatik içeri alınabilir.

 

Yapılan ödemelerin ( Tahsilat ) takibi işlemi: İşletmeler,müşterilerinin ödeme performansını, öngörülen vadelere uygun ödeme verilipverilmediğini, takip etmelidir. Ödemelerin satışta öngörülen vadeye uyumluyapılmadığı durumlarda, işletmelerin müşterilerine hatırlatma mesajlarıgöndermesi ve tahsilat sürecini hızlandırmak için gerekli işlemlerinbelirlenerek uygulanması gerekir.

 

Ödeme taleplerinin (Tediyelerin) takibi: İşletmeler,tedarikçilerinin ödeme taleplerini takip etmelidir. Bu ödemelerin zamanındayapılması, işletmenin finansal durumunu korumasına yardımcı olur. Bu iç denetimişlemi anlamında da gereklidir, tabi ki firma itibarı içinde.

 

Tahsilat Raporu, Ödeme Raporu

Gerek tahsilat gerekse ödemelerde, bu işlemlerinkaydedilmesi sırasında anlaşılan vade ve tahsilat aşamasında da tahsilata aitödeme vadesinin sistemde ayrıca kaydedilebilir ve raporlanabilir olmasıgerekmektedir. Hesap doktorunda tahsilat ya da ödeme öncesi rapor ve sonrasındaaşım sürelerini gösterir raporlar ayrıca alınabilmektedir. Cari Hesap Takibiiçin bir muhasebe programından istenen en önemli özelliklerden biridir bu.

 

Cari hesap takibi için dikkat edilecek önem arz edenhususlar,

 

İşletmeler, cari hesap takibi sürecinde aşağıdaki ipuçlarınıdikkate alabilir:

 

İşlemleri düzenli olarak takip edilmesi ; satış faturaları,alış faturaları, bunlara ait oluşacak, iskontolar , iadeler , çek-senet-nakitödeme makbuzları, çek-senet-nakit tahsilat makbuzları ve banka havale, eftişlemleri gibi aynı tür işlemlerin belirli dönem aralığında ayrı listeleralınarak kontrol edilmesi.

İç kontrol sistemi anlamına da gelir ki ; satış faturaları,alış faturaları, bunlara ait oluşacak, iskontolar , iadeler için satıştaöngörülen vadeler bilgi sistemine doğru işleniyor mu ? çek-senet-nakit ödememakbuzları ve aynı şekilde çek-senet-nakit tahsilat makbuzları evraklara uygunvadeleriyle sisteme doğru ve güvenli bir şekilde giriliyor mu ?

 

Tahsilat Raporu ve Ödeme Raporu alınması, bu raporlarla datahsilat ve ödeme işlemlerin doğru bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

 

 


Yorum Yaz