•  

Vergi ödemelerindeki gecikmeler için gecikme zam oranı aylık %3,5 olarak güncellendiVergi ödemeleri için gecikme zam oranı aylık %3,5 olarak güncellendi.

14 Kasım 2023 tarih, 32369 sayılı Resmi Gazete yayımlandı.
7782 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre;

%2,5 olan aylık gecikme zammı oranı %3,5 olarak güncellendi.
En son 21 Temmuz 2022 tarihinde bu oran aylık  %2,5 olarak güncellenmişti.

Aylık kredi maliyetlerinin %4 üzerine çıkması sonucu gecikme zam oranın güncellenmesi bekleniyordu.
Zira yüklü Kurumlar Geçici Vergi ödemelerinin yaklaştığı şu günlerde, kredi kullanan bir mükellefin vergi ödemek yerine geciktirmesi durumu oluşabilirdi.
Yorum Yaz