•  

Katma Değer Vergisi beyanname verme süresi uzatıldı.


Gelir idaresi başkanlığının Vergi Usül Kanunu mükerrer 28 maddedeki yetkiye dayanarak, KDV Beyanname verme süresini 01 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her ayın 28.günü olarak değiştirdi.

Bu da demek oluyor ki ; 11/2022 dönem ve sonraki dönemler için KDV Beyanname süresi bir sonraki ayın 28.günü olarak düzenlenmiştir. Tabi ki hafta sonu ve tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü olacaktır. Yeni yıl ajandalarınıza KDV beyanname verme süresi ve ödeme son tarihi olarak işaretleyebilirsiniz.

213 Sayılı vergi usul kanunu mükerrer 28.maddesiyle Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, beyanname verme ve son ödeme sürelerini, kanunen belirlenen tarihten itibaren 1 ay geçmeyecek sürede değiştirmeye yetkilendirilmişti.

22 Aralık 2022 tarih ve VUK sirküler 149 / 2022-12 sayı
Diğer blok yazılarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.hesapdoktoru.com.tr/posts/145


Blog yazarımız;
SMMM
Erzin EKİNCİYorum Yaz