•  

Varlık Barışı için Son Başvuru Günü Geldi

Bildiğiniz gibi 28/11/2018 31318 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe gitmişti. Şimdi yeniden, 7256 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde hükmünün uygulanmasına yönelik usul ve esaslara ilişkin açıklamalara, 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Söz konusu düzenlemeyle;

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para,      altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının      Türkiye’ye getirilerek serbestçe tasarruf edilebilmesi ve milli ekonomiye      kazandırılması,

Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi      mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz,      menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi      dairesine bildirilerek, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın      kanuni defter kayıtlarına alınabilmesi,

imkanı getirilmiştir.

Yurt dışı ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2022 tarihine kadar ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır. 

Kanunun ve Genel Tebliğin uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim”      alanında yer alan Varlık      Barışı mikro sitesinden,

Başkanlığımızın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,

Vergi İletişim Merkezi’nden (VİMER) yurt içi aramalar      için 189, yurt dışı aramalar için ise 0090–312-189-1122 numaralı telefon      hattından,

ulaşabilirsiniz.  Varlık Barışı  için değerleri okurlarımızı bilgilendirmek istedik.
Yorum Yaz